Hurtownia materiałów budowlanych DOMATOR Materiały budowlane
 Dachy
 Okna dachowe
 Drzwi, podłogi
 Farby
 Kleje
 Listwy
 Płyty gipsowo-kartonowe
 Parapety
 Ponadto w ofercie
 Mieszalniki
 Dział samochodowy
 Dział ogrodniczy
 Dział metalowy
 PRODUKCJA STOLARSKA
 Farby i lakiery
 Bejce Sopur
 Kleje Rakoll i Libra
 Papiery ścierne

Express 15
Klej na bazie polioctanu winylu, o wszechstronnym zastosowaniu.

Własności: RAKOLL-Express 15 jest uniwersalnym klejem o krótkim czasie wiązania i dobrej wytrzymałości mechanicznej spoiny. Wodoodporność wg DIN EN 204-D2, uniwersalny klej stolarski, oklejanie powierzchni laminatami, klejenie korpusów i montażowe przy średnich czasach prasowania, klejenie na styk drewna miękkiego i płyty wiórowej, stacjonarne oklejanie wąskich płaszczyzn okleiną naturalną laminatami i listwami z drewna masywnego, oklejanie okleinami naturalnymi w procesie "na zimno", ręczne klejenie mebli skrzyniowych, oprócz tego można stosować RAKOLL-Express 15 do łączenia płyt ze sobą.

Wskazówki stosowania: czas otwarty l czas wiązania zależą od warunków klejenia, szczególnie od wilgotności powietrza, temperatury, nasiąkliwości materiału, naniesienia i naprężeń w materiale. Dobre wyniki osiąga się w następujących warunkach:
- Temperatura otoczenia, materiału i kleju: 18 - 20° C
- Wilgotność drewna: 8 - 10%
- Wilgotność względna powietrza: 60 - 70%

Naniesienie kleju:
- przy klejeniu montażowym: 160 - 180 g/m2
- przy okleinowaniu powierzchni: 100 - 140 g/m2
- Czas otwarty przy naniesieniu 150 g/m2: 4 - 5 min.
- Ciśnienie prasowania w wypadku braku naprężeń: 0,1-0,5 N/mm2
- Minimalny czas prasowania przy montażu od 6 min
- Przy jednostronnym podgrzaniu do 50° C od 3 - 4 min

Przygotowanie materiału: Elementy powinny być dobrze dopasowane, wolne od pyłu i tłuszczów. Tolerancje pasowania wydłużają wiązanie i zmniejszają wytrzymałość mechaniczną spoiny.

Nanoszenie kleju: RAKOLL-Express 15 nanosić jednostronnie i równomierniej pędzlem, butlą dozującą lub innymi urządzeniami.

Prasowanie: W okresie czasu otwartego złożyć klejone elementy i prasować do momentu uzyskania wystarczającej wytrzymałości wstępnej

Przebarwienia drewna: RAKOLL-Express 15 nie wywołuje żadnych przebarwieni drewna. Ślady żelaza w połączeniu z garbnikami drzewnymi mogą powodować zmiany koloru, szczególnie dębiny.

Czyszczenie: Czyścić wodą, przed całkowitym zaschnięciem

Parametry techniczne kleju:
- Skład chemiczny: dyspersja polioctanu winylu
- Barwa: biały
- Lepkość: ok. 12000mPas.
- Biały punkt: +9 C
- pH: ok. 4,7
- Brookfielda HBT Czujnik 3, 20 obr/min
- Pomiar w dniu produkcji, w 20° C
- Oznakowanie: Zgodnie z aktualnymi przepisami (Gefahrstoffyerordnung) RAKOLL*-Express 15 nie podlega obowiązkowi specjalnego oznakowania.
- Przechowywanie: Chronić przed mrozem, przechowywać w zamkniętych pojemnikach.