Hurtownia materiałów budowlanych DOMATOR Materiały budowlane
 Dachy
 Okna dachowe
 Drzwi, podłogi
 Farby
 Kleje
 Listwy
 Płyty gipsowo-kartonowe
 Parapety
 Ponadto w ofercie
 Mieszalniki
 Dział samochodowy
 Dział ogrodniczy
 Dział metalowy
 PRODUKCJA STOLARSKA
 Farby i lakiery
 Bejce Sopur
 Kleje Rakoll i Libra
 Papiery ścierne

Express 25
Klej do drewna twardego, szczególnie zalecany do krzeseł, ławek itp. Także do spoin poddanych wysokim naprężeniom mechanicznym.


Własności: RAKOLL-Express 25 jest wysokiej jakości klejem poliwinylowym, o szczególnie wysokiej końcowej wytrzymałości mechanicznej spoiny. Spoina, po całkowitym związaniu, wykazuje bardzo dobrą odporność na obciążenia dynamiczne oraz statyczne. Wodoodporność wg DIN EN 204 - D 2.

Stosowanie:
- Klejenie korpusów
- Ręczne klejenie kołków
- Klejenie na styk i blokowe drewna gat. twardych
- Klejenie na styk i blokowe gat. miękkich i płyt wiórowych
- Klejenie korpusów i klej do montażu, kiedy wymagany jest średni czas prasowania
- Sklejanie płyt ze sobą

Wskazówki dotyczące obróbki: czas otwarty i czas wiązania bardzo zależą od warunków w jakich przebiega obróbka tzn. od wilgotności powietrza i nasiąkliwości obrabianego materiału, a także od ilości naniesionego kleju i naprężeń występujących w klejonych materiałach. Dobre wyniki zostaną osiągnięte, jeżeli przestrzegane zostaną następujące parametry:
- Temperatura pomieszczenia, materiału i kleju: 18 - 20 ° C
- Wilgotność drewna: 8 - 10
- Wilgotność względna powietrza: 60 - 70%

Ilość naniesienia:
- Przy klejeniu montażowym: 140 - 200 g/m2
- Przy szerokich powierzchniach: 80 -140 g/m2
- Czas otwarty przy naniesieniu 150 g/m2: 6 - 9 min.
- Ciśnienie (nacisk) przy klejeniu elementów wolnych od naprężeń: 0,1 - 0,8 N/m2
- średni czas prasowania: Klejenie kołków i czopów z drewna twardego w zależności od pasowania i szer. szczelin do 10 min., klejenie w bloku gat. twardych: 12 - 15 min., gat. miękkich i ptyt wiórowych: 8 -13 min.

Przygotowanie drewna: gatunki twarde powinny zostać w miarę możności dokładnie wysuszone do wilgotności od 8 - 10%. Zalecane jest ogólne suszenie drewna twardego na świeżym powietrzu po ścince przez 8 - 10 miesięcy i końcowe sztuczne dosuszanie, do osiągnięcia wilgotności 8 - 10%. Po suszeniu powinno drewno gat. twardych zostać składowane w pomieszczeniach o temperaturze normalnej (sezonowanie) w celu wyrównania wilgotności w całej masie. Dalsze sezonowanie wymagane jest po rozkroju wstępnym. Struganie, wrągowanie i zaklejanie powinno następować w miarę możliwości tego samego dnia, gdyż nie wymaga się wtedy stosowania, tolerancji i pasowania pociągające za sobą wydłużone czasy wiązania i obniżone wytrzymałości.

Naniesienie: RAKOLL-Express 25 normalnie nanosi się jednostronnie pędzlem lub innymi sposobami.

Prasowanie: Części przeznaczone do sklejenia w obrębie trwania czasu otwartego docisnąć do siebie i tak długo pozostawić w ścisku, aż zostanie osiągnięta wytrzymałość początkowa.

Zabarwienie drewna: RAKOLL-Express 25 nie powoduje żadnych zabarwień, niemniej jednak w połączeniach z żelazem lub garbnikami szczególnie w dębie może dojść do przebarwień drewna.

Czyszczenie: Urządzenia klejarskie myć przed zaschnięciem kleju wodą.

Dane techniczne:
- Baza: dyspersja (PVAC) polioctanowinyl
- Kolor: żółtawy, po wyschnięciu jasnobrązowy, przeźroczysty.
- Lepkość: ok. 16000 mPas.
- Punkt biały ok. +3° C
- Wartość pH: ok.7
- Brookfielda HBT 3,20 obr/min mierzone w temp. 20" C w dniu przygotowania.
- Oznakowanie: Nie podlega oznakowaniu jako środek szkodliwy, żrący itp.
- Przechowywanie: W oryginalnych pojemnikach, szczelnie zamkniętych w temperaturach dodatnich.